ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები (28.02.20)
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები (28.02.20)
მთავრობის სხდომა (27.02.20)
მთავრობის სხდომა (27.02.20)
ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები (26.02.20)
ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები (26.02.20)
მთავრობის სხდომა (30.01.20)
მთავრობის სხდომა (30.01.20)