ოჯახის ექიმის ან/და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ამოქმედდა (16.11.20)

ოჯახის ექიმის ან/და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ამოქმედდა (16.11.20)

  • 2020-11-17 19:08:34