საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა

  • 2022-02-01 11:45:33

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ცხადდება ახალი კონკურსები - მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების, აგრეთვე ინოვაციების მხარდაჭერის მიმართულებით, პროგრამა ფინანსდება ევროკავშირის მიერ

კონკურსი ცხადდება 4 საპილოტე რეგიონში

იმერეთი

კახეთი

გურია

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

კონკურსების ამოცანაა მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და რეგიონული ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება

დაფინანსდება შემდეგი ტიპის პროექტები:

ახალი საწარმოების შექმნის, არსებული საწარმოების გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობის მიმართულებით

მანქანების, დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა

შენობა/ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მხარდაჭერა

პროექტის ფარგლებში შეძენილი დანადგარებისა და აღჭურვილობის დამონტაჟებასთან დაკავშირებული სამუშაოების მხარდაჭერა

აპლიკაციების წარდგენა შესაძლებელია

სოფლის განვითარების სააგენტოში

„აწარმოე საქართველოში“

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში

მსგავსი პოსტები