მოწყვლად ოჯახთა გაძლიერების პროგრამა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

მოწყვლად ოჯახთა გაძლიერების პროგრამა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

  • 2022-02-10 17:55:57

"მოწყვლად ოჯახთა გაძლიერების პროგრამას ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია ორი წელია იმერეთის განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით ახორციელებს და უკვე რამდენიმე ათეული ოჯახის დახმარება შევძელით. ეს არის მოწყვლადი ოჯახების საჭიროებაზე დაფუძნებული სერვისი, რომელიც ოჯახის კომპლექსურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს და გრძელვადიან მიზანზეა ორიენტირებული. სიღარიბის დაძლევისკენ მიმართულ სხვადასხვა ღონისძიებებს შორის, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერების საკითხს, რადგან დასაქმება და სტაბილური შემოსავალი მნიშვნელოვნად განაპირობებს ოჯახის უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას და მდგრადობას გრძელვადიან პერიოდში."

ოჯახის გაძლიერების პროგრამას, იმერეთის განვითარების ცენტრი და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს World Vision in Georgia-ს ფინასნური მხარდაჭერით.

მსგავსი პოსტები